• Achtergronddocument bij Multidisciplinaire Richtlijn Vermindering van blootstelling aan lichaamstrillingen om rugklachten te voorkómen

Hieronder kunt u de richtlijnen downloaden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de richtlijn, dan kunt u dit melden via dit e-mailadres: info@arbokennisnet.nl. U kunt dan binnen 5 werkdagen een reactie verwachten

Opgesteld door
  • Carel Hulshof
  • Cees Everaert
  • Ep Marinus
  • Frank Krause
  • Huub Oude Vrielink
  • Jan Doornbusch
  • Max Vermeij