• Carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen (CMR-stoffen)

Hieronder vindt u de samenvatting van dit kennisdossier. Deze en het complete dossier kunt u hieronder ook downloaden.

Opgesteld door
  • Helger Siegert
  • Jaap Maas
  • Paul Scheepers
  • Peter Wielaard