Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.arbokennisnet.nl. Deze website is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van samenwerkende projectpartners, i.c. Het Kwaliteitsbureau NVAB en De Stichting Preventie Project Management, hierna te noemen “De projectorganisatie”. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer

Gebruik

Hoewel de projectorganisatie zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt de projectorganisatie geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De projectorganisatie geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel de projectorganisatie redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. De projectorganisatie garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

De projectorganisatie behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, voor individuen en/of groepen te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De projectorganisatie sluit elke vorm van aansprakelijkheid naar aanleiding van het bezoek en/of het gebruik van deze site uit. Hieronder vallen ook het geïnfecteerd raken van de computer van de bezoeker door virussen en andere ongewenste software. Indien de bezoeker deze uitsluiting niet aanvaard dan is het bezoek en gebruik van deze site niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Door de projectorganisatie zijn afspraken gemaakt over het intellectueel eigendom met de auteurs van de informatie. Bezoekers van deze site mogen de aanwezige informatie vrij gebruiken voor zover zij de informatie voor niet commerciële doeleinden gebruiken. Gebruik van de aanwezige informatie bij advisering over arbeidsomstandigheden is toegestaan.

Het gebruik van deze informatie met als doel deze informatie op enigerlei wijze, al dan niet digitaal, te verspreiden is verboden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de projectorganisatie is het niet toegestaan links naar de website weer te geven.

Informatie van derden

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet onder de controle staan van de projectorganisatie. Het gebruik van deze hyperlinks is volledig voor eigen risico. De projectorganisatie aanvaardt geen enkele verantwoorde­lijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaar­heid van dergelijke websites.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door de projectorganisatie te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

De projectorganisatie behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. De projectorganisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van zorgvuldige bescherming van de privacy van betrokkenen.

Voor vragen kunt contact met ons opnemen via info@arbokennisnet.nl.

Neem contact op